Działalność klubu jest współfinansowana z budżetu miasta rybnika

KURS SPIKERÓW PIŁKARSKICH DLA KLUBÓW III LIGI I KLAS NIŻSZYCH

19 Gru 2019

Śląski Związek Piłki Nożnej w Katowicach informuje, że organizuje Kurs Spikerów Piłkarskich dla klubów III ligi i klas niższych.

Zajęcia podczas trwania kursu prowadzone będą przez osoby zajmujące się problematyką bezpieczeństwa na stadionach, dziennikarstwem oraz zasadami operowaniem głosem. Zajęcia teoretyczne i praktyczne odbywać się będą na Stadionie Ludowym w Sosnowcu (Stadion Zagłębia Sosnowiec) ul. Kresowa 1. Kurs zostanie zakończony egzaminem wewnętrznym i wydaniem świadectwa Śląskiego ZPN, upoważniającego do wykonywania funkcji spikera na zawodach piłki nożnej III ligi i klas niższych.

Koszt kursu wynosi 250 zł. od osoby. Organizator zapewnia wyżywienie: bar kawowy oraz obiad. Przewidziany termin kursu – 25 stycznia 2020 roku.

Wszystkie zainteresowane kluby, instytucje sportowe i osoby prywatne proszone są o przesłanie zgłoszenia: faxem 32/256-27-45, e-mailem slaski@zpn.pl  lub pocztą na adres Śląskiego Związku Piłki Nożnej, 40-028 Katowice, ul. Francuska 32, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 stycznia 2020 r. Razem ze zgłoszeniem udziału w kursie winna zostać przesłana podpisana klauzula dotycząca administrowania danymi osobowymi. W zgłoszeniu należy podać: imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, wykształcenie, adres zamieszkania, numer telefonu kontaktowego oraz adres e-mail.

Szczegółowych informacji udzielają: Przewodniczący Wydziału  ds. Bezpieczeństwa  na Obiektach Piłkarskich Śląskiego ZPN – Krzysztof Smulski (telefon 502-737-882) oraz Zastępca Przewodniczącego Wydziału  ds. Bezpieczeństwa na Obiektach Piłkarskich Śląskiego ZPN Janusz Kiełtyka (telefon 504-260-154).

 

 

ROW 1964 Rybnik
   ♦   
Wszelkie prawa zastrzeżone
   ♦   
Design - StelmachDesign
   ♦