Działalność klubu jest współfinansowana z budżetu miasta rybnika

ZASADY WSPÓŁPRACY Z MEDIAMI

logo-nopwe 

ZASADY WSPÓŁPRACY Z MEDIAMI

Zasady wydawania akredytacji prasowych:

 1. Akredytacje prasowe na mecze piłkarskie w sezonie 2021/22 będą wydawane mediom tylko na podstawie wypełnionych i przesłanych drogą mailową (media@row1964rybnik.com)  wniosków akredytacyjnych
 2. Akredytacje prasowe przyznawane są bezpłatnie
 3. Rodzaje akredytacji:

akredytacje stałeprzyznawane na wszystkie mecze sezonu na podstawie wniosku złożonego do 13 sierpnia 2021 r. Tylko w wyjątkowych sytuacjach klub może wydać akredytację po upływie tego terminu.
Wypełniony, własnoręcznie podpisany i zeskanowany wniosek należy przesłać na adres media@row1964rybnik.com 

akredytacje jednorazoweprzyznawane na poszczególne mecze KS ROW 1964 Rybnik  w roli gospodarza. Wnioski na mecze rozgrywane w piątki prosimy wysyłać do czwartku poprzedzającego mecz (do godz. 12:00), a wnioski na mecze sobotnie i niedzielne – do piątku (do godz. 12:00)

Klub zastrzega sobie prawo do ograniczenia liczby akredytacji w przypadku dużej liczby zgłoszeń.

Odbiór akredytacji będzie możliwy bezpośrednio przed pierwszym meczem w specjalnie przygotowanej dla mediów kasie biletowej (akredytacje stałe). Odbiór akredytacji jednorazowych będzie w wyznaczonej kasie przed każdym meczem.

Zasady funkcjonowania mediów w dniu meczu:

 1. Spotkania KS ROW 1964 Rybnik w roli gospodarza rozgrywane są na Stadionie Miejskim w Rybniku przy ulicy Gliwickiej 72
 2. Przedstawiciele mediów mogą przebywać na terenie obiektu wyłącznie z widoczną akredytacją prasową i dokumentem tożsamości
 3. Wejście przedstawicieli mediów możliwy jest przez bramę wjazdową do klubu od strony parku maszyn (od strony ulicy Gliwickiej)
 4. Fotoreporterzy zobowiązani są przed wejściem na płytę stadionu pobrać i nałożyć na siebie kamizelkę „Foto”. Poruszanie się w obrębie boiska bez akredytacji i kamizelki jest zabronione. Fotoreporterzy mogą przebywać wyłącznie w strefach oznaczonych za bramkami. Przemieszczanie się  w obrębie płyty boiska dziennikarzy typu FOTO oraz TV możliwe jest wyłącznie w trakcie przerwy w grze, w wyznaczonych do tego strefach. Po zakończeniu spotkania obowiązkowo prosimy o zwrot kamizelek
 5. Dziennikarze typu prasa mogą zajmować miejsca na trybunie krytej w wyznaczonych miejscach, bądź w pomieszczeniach nad trybuną krytą
 6. Wjazd samochodem na parking wewnętrzny będzie możliwy tylko po uzyskaniu pozwolenia
 7. Trenerzy i zawodnicy udzielają pomeczowych wywiadów dla telewizji wyłącznie na tle ścianek z reklamami
 8. Dziennikarze uczestniczący w meczach KS ROW 1964 Rybnik zobowiązani są do przestrzegania klubowych regulaminów oraz w/w zasad
ROW 1964 Rybnik
   ♦   
Wszelkie prawa zastrzeżone
   ♦   
Design - StelmachDesign
   ♦